SMILE PR / T: 603 799 070 / 606 213 851 / © All Rights Reserved

Działamy

na terenie KULTURY

PROMUJEMY KULTURĘ I SZTUKĘ W TAKICH  OBSZARACH JAK:

muzyka

film

literatura

teatr

sztuki wizualne

design

moda

PLANUJEMY I REALIZUJEMY FESTIWALE ORAZ KAMPANIE SPOŁECZNE

PROMUJEMY MARKI

opracowujemy strategie i realizujemy komunikację festiwali, kampanii oraz akcji społecznych

planujemy działania i prowadzimy konsekwentną komunikację marek​ -

łączymy marki z kulturą, działamy na rzecz ich skutecznego porozumienia i docieramy z tą informacją do właściwego odbiorcy

PROMUJEMY MIASTA    I REGIONY

opracowujemy strategie, prowadzimy doradztwo strategiczne i realizujemy  działania public relations mające na celu wzmocnienie wizerunku miast i regionów

DZIAŁAMY W OBSZARZE

PUBLIC AFFAIRS

działamy na rzecz trwałego porozumienia między organizacjami - firmami - instytucjami a administracją
tworzymy i utrzymujemy korzystny wizerunek klientów

REPREZENTUJEMY ARTYSTÓW

prowadzimy działania związane z reprezentowaniem i promowaniem artystów

COPYWRITING
tworzymy i redagujemy teksty na strony internetowe, piszemy artykuły wizerunkowe, przemówienia, wywiady, listy, prowadzimy blogi tematyczne i firmowe, zajmujemy się wymyślaniem haseł, sloganów i nazw